ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพรก....ยินดีต้อนรับค่ะ เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30น. - 16:30น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน โดย กศน.อำเภอบ้านแพรก
(ห้องสมุดประชาชน)
วันที่ 7 กรกฏาคม 2554 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพรก

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่ชุมชนและห้องเรียน


โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่ชุมชนและห้องเรียน โดย กศน.อำเภอบ้านแพรก (ห้องสมุดประชาชน) วันที่ 15, 16, 21, 24, 29 เดือนมิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนวัดเขียนลาย , โรงเรียนวัดโบสถ์ , โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว, โรงเรียนวัดสำพะเนียง ,โรงเรียนวัดไก่เตี้ย โรงเรียนโพธิ์ราษฏร์บำรุง , โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง ,
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
และโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการอบรมประชาชน ที่เป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2554 ณ วังเทพพรหมภิมาน รีสอร์ท


อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านของอำเภอบ้านแพรก ได้เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนที่เป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ วังเทพพรหมภิมาน รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2554

ข่าวบันเทิง

ข่าวสังคม / คุณภาพชีวิต

เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30น. - 16:30น.ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพรกหมู่ที่ 4 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา 13240โทรศัพท์ 035- -386-001 โทรสาร 035-386-001p.warin@hotmail.comhttp://www.banprak-nfe.com/